We zijn nog bezig met het regelen van de financiering, maar zodra we dit rond hebben start de volgende opleiding begin september 2016. Deze opleiding zal ook weer een jaar duren. Vanuit de ervaringen van pilot hebben we inzichten gekregen voor de opzet van de nieuwe opleiding.

In de nieuwe opleiding zal meer gewerkt worden met bedrijfssimulatie. Dus meer werkend leren in een gesimuleerd 3D-printbedrijf. Ook zullen leertrajecten van studenten kunnen verschillen en zullen ze meer toegesneden worden op de leerstijl van de student. Hiervoor wordt ook het lesmateriaal bijgesteld en geschikt gemaakt voor zelfstudie.

De indeling in een klassikaal deel (nu met bedrijfssimulatie) en een stage wordt gehandhaafd en ook de indeling in vakken Oriëntatie op 3D-print, Ontwerpen voor 3D-print, Modelleren in 3D, 3D-printen en Materialen voor 3D-print blijft aanwezig.

Inschrijven kan via dit formulier

Volg ons via :