Inspiratieles van 28 februari 2024

Jos werkt bij het iXperium Healt. Dit iXperium heeft tot missie om te bevorderen dat technologie waardevol wordt ingezet in zorg, welzijn en sport.

Er komen steeds meer mensen die zorg nodig hebben en er zijn steeds minder mensen beschikbaar om zorg te kunnen geven. Dit baart zorgen. Op veel fronten wordt dan ook over oplossingen nagedacht.

Één van de oplossingsrichtingen is het stimuleren van een innovatiemindset bij de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Onder andere via het verzorgen van workshops 3D printen levert Jos daar een bijdrage aan.

Volg ons via :