Het doel van het project is het ontwikkelen van een opleiding tot 3D modelleur en het vervolgens opleiden van 10 cursisten uit de doelgroep tot ontwerper voor 3D-print (3D-modelleur). Dit in samenwerking met bedrijven uit de regio.

Naar verwachting van de initiatiefgroep kunnen de intellectuele kwaliteiten die nodig zijn voor het ontwerpen voor 3D-print gevonden worden bij een doelgroep die momenteel een grote achterstand heeft op de arbeidsmarkt: personen met een conditie in het autistisch spectrum (of een andere beperking in de sociale interactie) met een gemiddelde of hogere intelligentie.

Hoewel de subsidieaanvraag nog in behandeling is willen we de aanmelding voor het project 3D ambacht al openen. Reden is dat we veel aandacht willen besteden aan het selecteren van de juiste kandidaten. Als we hiermee pas beginnen zodra we zeker weten dat de subsidie toegekend wordt komen we in tijdnood. We willen de opleiding namelijk graag in januari starten.
De aanmelding verloopt via deze website. Zie de link onderaan. Hier vindt je ook het profiel van de deelnemer die wij voor ogen hebben.
De kosten voor de deelnemer is €500,- voor de hele opleiding. Daarnaast is beschikking hebben over een laptop met officesoftware een voorwaarde. Er zijn geen eisen m.b.t. een vooropleiding of diploma’s.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

September: Invullen aanmeldformulier op de website: www.3dambacht.nl.
Oktober: Kandidaten die aan het profiel voldoen worden uitgenodigd voor een gesprek
Oktober/november: Kandidaten vullen een vragenlijst in en maken een toelatingstoets
November: Keuze van de kandidaten en tekenen contracten
Is je belangstelling gewekt vul dan het aanmeldformulier in.

Naar de aanmeldpagina. (deze link verwijst nu tijdelijk nog naar een ander domein, maar kan gewoon gebruikt worden)

Volg ons via :