Roland Angenent verzorgde op 31 oktober een inspiratiecollege over het onderwerp ‘ontwerpen’.
Roland heeft asperger en is een meesterlijk ontwerper. We kunnen gerust stellen dat hij een van de beste uitvinders van Nederland is.
Hoe ontwerp je een totaal nieuw product? Hoe ontwerp je iets dat bestaande dingen combineert? Hoe ontwerp je schoonheid, en hoe wordt je de ontwerper van je eigen leven als je daarin autisme krijgt meegeleverd?

Aan de hand van theorie en praktische voorbeelden laat Roland zien dat een goed ontwerper technieken en strategieën ontwikkeld om dingen die moeilijk, lastig of op het vlak van ‘leven’ bijvoorbeeld angstig zijn toch te kunnen doen.
De handigheid die hij heeft opgedaan om een goed ontwerper van ‘spullen’ te worden past hij ook toe bij het ontwerpen van zijn eigen leven.

De kern van zijn verhaal: Om bij een wat complexere uitdaging van idee tot product te kunnen komen ontsnap je er niet aan om je eigen toolbox aan technieken en strategieën te ontwikkelen en de discipline op te brengen om ze ook echt toe te passen.

Volg ons via :