3D Ambacht biedt opleidingen aan op het vlak van 3D printen, modelleren en Virtual Reality. Typerend aan 3D Ambacht is dat gedurende de opleiding ook veel aandacht wordt gegeven aan persoonlijke groei en de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. 3D Ambacht richt zich in de eerste plaats op deelnemers die een extra steuntje in de rug nodig hebben om (weer) toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen.

Tot voor kort waren de opleidingen alleen toegankelijk voor mensen die de diagnose autisme hadden. Na een succesvolle pilot met deelnemers zonder autisme is vanaf nu 3D Ambacht echter ook toegankelijk voor mensen die geen autisme hebben maar om andere redenen moeite hebben om mee te doen op de arbeidsmarkt.

3D Ambacht is erkend door het UWV en diverse gemeentes en daardoor bestaat vaak de mogelijkheid dat het UWV of vanuit de WMO de kosten voor deelname worden vergoed.

Volg ons via :