Op 12 december heeft ‘oud’ deelnemer Mathijs ten Haven samen met zijn werkgever Rico Vermeij een gastles gegeven.

Na het voltooien van het traject bij 3D Ambacht is Mathijs gaan werken bij Alphaplan in Alphen aan de rijn. Mathijs werkt bij Alphaplan al 3D tekenaar en daarnaast voert hij ook 3D scanwerk uit.

Om de efficiency in de bouw te vergroten maken steeds meer bedrijven gebruik van BIM. BIM staat voor Bouwwerk informatie model. Door met alle partijen die bij de bouw van een pand of bij het onderhoud betrokken zijn afspraken te maken over het vastleggeven van informatie wordt als het ware een virtueel bouwwerk gecreëerd dat identiek is met het echte fysieke bouwwerk.

Het kunnen beschikken over een betrouwbaar virtueel bouwwerk heeft grote voordelen in de bouwfase en gedurende de exploitatiefase van een gebouw. Het vergemakkelijkt het samenwerken tussen de verschillende disciplines en de kans op fouten neemt aanzienlijk af.

Van veel gebouwen bestaat nog geen betrouwbare virtuele verzie. Door bestaande gebouwen te scannen en deze gegevens in een model om te zetten wordt een virtue verzie opgebouwd. Dit is het werk dat Mathijs doet.
Rico is de leidinggevende van Mathijs. Mathijs heeft wat extra begeleiding nodig maar Rico vindt dat geen probleem omdat Mathijs iemand is die zijn schouders eronder zet en niet vlucht als het wat moeilijk wordt. Daarnaast heeft Mathijs een opgewekte grondhouding.

Het vastleggen van gebouwgegevens is iets da goed past bij een deel van de mensen die autisme hebben. Dat komt omdat goed ruimtelijk inzicht vereist is evenals het vermogen om nauwkeurig te werken. Daarnaast biedt dit soort werk vrij veel structuur.

Volg ons via :