Op 18 december 2015 is de diploma-uitreiking gehouden in Rozet in Arnhem.Hier kregen alle twaalf studenten hun diploma of certificaat.

Studenten eerste lichting in 2015

Acht studenten ontvingen een diploma, drie studenten behaalden vier van de vijf deelcertificaten en één student behaalde drie van de vijf deelcertificaten.

Volg ons via :